• Občianske združenie pri MŠ

   • Názov

    OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ul. J.Kráľa v Stupave

    Sídlo

    Stupava 900 31, J. Kráľa 1592/1, 900 31

    Právna forma

    Občianske združenie

    IČO

    318 083 87

    Č. účtu / IBAN

    SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     

    Členský príspevok je 120€/ rok (platí sa polročne vopred).
    Tento príspevok treba uhradiť na prvých 5 mesiacov (60€). V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€.

    Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.
    Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.