• e-Twinning

  • O PROJEKTE

    

   V školskom roku 2023/2024 sa naša materská škola J. Kráľa v Stupave, zapojila do medzinárodného projektu škôl na platforme eTwinning. Náš projekt „Hudba tradične aj netradične” - „Traditional and unconventional music, ktorý vytvorili pani učiteľky Saška Kaššová a Jarka Koreňová, bol schválený Národnou podpornou organizáciou eTwinning. Platforma eTwinning vznikla v roku 2005 a je to najväčšia komunita škôl v Európe. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zázemie jej poskytuje Žilinská univerzita v Žiline.

   Cieľom projektu bolo predovšetkým rozvíjať u detí pozitívny vzťah k hudbe, emocionalitu, tvorivosť, spoznávať kultúru iného národa a zároveň podporovať kompetencie, ako sú kolektivita, spolupráca, digitálne zručnosti, či zodpovednosť v plnení úloh.

   Realizácia projektu bola naplánovaná v pravidelných intervaloch počas výučby v materskej škole a to prostredníctvom rozmanitých hudobných aktivít. V projekte sa prelínali spev, tanec, rytmizácia, hra na hudobné nástroje, výtvarné vyjadrenie obsahu skladieb a iné aktivity, realizované online nástrojmi.

   Naše deti z triedy Sovičky dostali možnosť spolupracovať s deťmi z Turecka v online priestore Twinspace počas celého trvania projektu (november 2023 - máj 2024). Pani učiteľka Hacer Bayirli, z materskej školy Hassa Güler Eren Anaokulu, Turkey Hatay, má bohaté skúsenosti s projektovou spoluprácou škôl a bolo nám veľkou cťou, že prijala spolu so svojimi deťmi (4 - 6 rokov) pozvanie do nášho projektu. Pridali sa k nám ďalší členovia: pani učiteľky Halise Yilmaz Yalcin a Hanim Yasar z materskej školy Hürriyet Anaokulu Tepebasi, Turkey Eskisehir a Semiha Rizeli, Firat Anaokulu, Turkey Elazig. Spoločne sme sa s deťmi zapájali do plánovaných aktivít, vzájomne sa naučili veľa nových vecí, spoznali nových kamarátov a zažili veľa zábavy.

   Súčasťou projektu bol informovaný súhlas rodičov materskej školy s podpisom, k zverejňovaniu videí a fotografií z aktivít v priestore Twinspace na platforme eTwinning.

   Dôležitá súčasť projektu v závere je diseminácia (šírenie projektu) a webová stránka školy je jednou z možností. Predstavujeme vám náš projekt v podobe fotodokumentácie a videí.

   Partnerom z Turecka, rodičom a deťom z triedy „Sovičky“ ďakujú za spoluprácu pani učiteľky Saška Kaššová a Jarka Koreňová.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje