• Zloženie rady školy na funkčné obdobie rokov 2021 – 2025:

  • Predseda:      Lucia Stráňavová        zástupca rodičov

   Členovia:      Lucia Bálintová          zástupca PZ

                           Andrea Hejlová          zástupca PZ

                           Viera Požgayová        zástupca rodičov

                           Barbora Novotná       zástupca rodičov

                           Jana Svetláková          zástupca prev. zamestnancov

                           Roman Vígh               zástupca zriaďovateľa