• VÍTAME VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY je 04. SEPTEMBRA 2023

       

      prevádzka Materskej školy, J. Kráľa 1, Stupava je od 6.30 hod. do 17.00 hod.

      Deti  treba priviesť do 8.00 hod.

      Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia e-mailom jkskolka@gmail.com, alebo  telefonicky 02/65935118 (hlavná budova), 0911 971907 (prístavba), 0911787400 (riaditeľka)  najneskôr do 7.30 hod. daného dňa.

       

      Materská škola je situovaná v dvoch budovách: hlavná budova a prístavba. Každá z budov má samostatný vchod (hlavná budova – žltá brána, prístavba – červená brána).

      Rozdelenie tried v jednotlivých budovách:

      Prístavba:                     prízemie – Včielky + Veveričky

                                             poschodie – Lienky + Motýliky

      Hlavná budova:          prízemie – Sovičky + Žabky

                                            poschodie – Lastovičky + Zajkovia

      Rodič s dieťaťom môže ísť do šatne, kde dieťa vyzlečie a odovzdá triednej učiteľke v danej triede.

      Novoprijaté deti – rodičia prípadné požiadavky na učiteľky odovzdajú napísané na lístočku s označením mena dieťaťa (napr. výnimky zo stravovania, skorší odchod a pod.).

      Deti triedy Včielky a Motýliky budú mať adaptáciu t. z., že začínajú dvojhodinovým pobytom v MŠ.

      Ďalšie dni určia dĺžku pobytu v MŠ triedne učiteľky Včielok a Motýlikov.

       

      Organizačné pokyny k začiatku  nového šk. roku 2023/2024

      • Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je  04. septembra 2023  do 8,00 hod.
      • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia cez EduPage, prípadne telefonicky najneskôr do 7,30 daného dňa.
      • Rodičia novoprijatých detí odovzdajú triednym učiteľkám:
       • fotokópiu kartičky poistenca,
       • splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ,
       • vyhlásenie o bezinfekčnosti  (poslať cez EduPage),
      • Rodičia všetkých detí odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez EduPage).
      • Zoznam  vecí, ktoré je potrebné priniesť pri nástupe do materskej školy:
       • prezuvky (pevná obuv, nie šľapky, žabky) - podpísané
       • pre dievčatká kefu na vlasy alebo hrebeň
       • krabica papierových vreckoviek (vyťahovacie)
       • pyžamko - podpísané
       • do skrinky náhradné oblečenie

      Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.

       

      • V triede VČIELKY  a MOTÝLIKY bude prebiehať adaptačný proces, to znamená, že deti v 1. deň nastúpia na 2 hodiny, každým ďalším dňom sa im pobyt bude predlžovať v závislosti od adaptácie.
      • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia rodičov (odporúčame deťom, ktoré sú v MŠ prvý krát skrátiť pobyt v MŠ na doobedie).
      • Rodičia podľa umiestnenia tried v budovách, nájdu v šatni skrinku označenú menom dieťaťa, dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do danej triedy, danej učiteľke.
      • Šatne sú pre dve triedy na jednom poschodí, v prístavbe spoločné, v hlavnej budove samostatne.
      • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od triednych učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
      • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
      • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.
      • Všetky potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke materskej školy https://www.msjkralastupava.sk/a/tlaciva-na-stiahnutie.

      Prajeme úspešný nástup do nového školského roka.

      Kolektív materskej školy.

       

      Návod na vytvorenie rodičovského konta EduPage:

      POSTUP CEZ MOBILNÝ TELEFÓN:

      1. Stiahnete si aplikáciu EDUPAGE
      2. Po  otvorení  aplikácie Vás systém  vyzve, aby ste zadali mailovú adresu. Zadáte tú adresu, ktorú ste nahlásili pri zápise detí do MŠ a do nej vám prídu Vaše vytvorené prístupové údaje, vďaka ktorým sa dostanete do vášho rodičovského konta.
      3. Prihláste sa

       

      POSTUP CEZ POČÍTAČ:

      1.  Do prehliadača zadáte Edupage našej školy (alebo kliknite na tento link) - https://www.msjkralastupava.sk/
      2. Kliknite na tlačidlo Prihlásenie (vpravo hore)
      3. Prihlasovacím menom do rodičovského konta je emailová adresa, ktorú ste poskytli škole. Na túto adresu vám prišlo heslo. Tieto údaje sem doplňte a stlačte tlačidlo – prihlásiť sa.

      Toto konto bude musieť mať vytvorené každé dieťa navštevujúce MŠ. 

      Pokiaľ by ste mali problém s prihlásením, radi Vám pomôžeme. 

       

       

       

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

    Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

    1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
    2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
    3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

    Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
    Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

    1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
    2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
    3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
    4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
    5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.


     

   • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

    Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

    1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
    2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
    3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

    Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

     Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
    Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

    1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
    2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
    3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
    4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
    5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.